Previous month:
oktober 2010
Next month:
december 2010

november 2010

Koning Winter

Rijp op het gras smelt niet meer onder de heldere zonnestralen. Wolkenloze hemel en noordoostenwind. De sterren flonkeren maar verlichten de aarde niet. Onder die hemel zijn mensen zonder woning, ook in Den Haag. Het heelal als donker plafond en de kou die de warmte wegtrekt uit de kleren, de huid en de ziel. Magisch realisme. Een paar honderd mensen zoeken naar een plek waar beschutting is en als het kan warmte en veiligheid. Deze weken is het gaan vriezen; de opvangmogelijkheden worden uitgebreid. Ook de verstokte 'buitenslapers' worden verleid. De winterse dood ligt immers op de loer. Een stoet aan mensen meldt zich, voornamelijk mannen. Een aantal kennen we, worstelen al lang met het straatleven. We missen ook mensen, die zijn verdwenen, doorgestroomd naar een 24-uurs voorziening of hebben we weer een woning. Niet voor iedereen is het een eindpunt. Je kan er ook weer vandaan vertrekken, de nightexpress.

Een aantal komt niet uit Nederland, het zijn Europeanen net als wij en woonden tot voor kort in Polen of bijvoorbeeld Bulgarije of Roemenie. Ze zijn er niet in geslaagd te voorzien in hun levensonderhoud en zoeken naar houvast in het donker van Den Haag, woordeloos en doof voor onze taal. In de avond- en nachtopvang krijgt een tiental van hen in het Pools uitgelegd wat de regels en afspraken zijn. In dezelfde week vragen onderzoekers naar hun achtergrond en situatie. In de vier grote steden wordt geprobeerd een profiel samen te stellen van de bezoekers in de winter.

De transpiratie en adem doordrenkt met de afgebroken alcohol vult de ruimte. Drank verzacht de werkelijkheid, legt er sluier om heen en wiegt je in slaap. Koning winter ademt zichzelf naar binnen en bevriest het laatste restje warmte. Met of zonder profiel.